Hlavni    Taroty    Horoskopy    Vtipy    Kalendář    Aktuálně    Kontakt    Mapa stránek  
Dobrý večer. Je Pátek 9. prosince 2022, Slunce vychází  7:42, zapadá 16:03 hod., měsíc  mesic  mesic
» MapaStránek » Den matek-

Den matek-

Druhá květnová neděle patří všem maminkám

PRVNÍ ZPRÁVY o "předchůdci" Svátku matek sahají do Anglie 16. století. Tehdy se tomuto dni říkalo Mateřská neděle nebo Neděle matek (Mothering Sunday) a slavil se na počest všech anglických matek v období zvaném Lent (tj. čtyřicetidenní postní období od Velikonoc). V USA poprvé Den matek navrhla v roce 1872 Julia Ward Howeová a věnovala tento den míru. Na sklonku 19. století se Anna Reevers Jarvisová z Philadelphie, matka 11 dětí, začala angažovat za práva matek. Když zemřela, pokračovala v jejím započatém úsilí její dcera, která požádala pastora metodistické církve ve městě Grafton v Západní Virginii, aby vykonal zvláštní bohoslužbu na počest paní Jarvisové a všech matek světa.

V ROCE 1907 Anna Jarvisová (zemřela v r. 1948 bez prostředků a zcela opuštěná ve starobinci) zahájila kampaň za ustavení Dne matek jako národního svátku. Dočkala se v roce 1911. V roce 1914 byl Den matek prohlášen oficiálně za národní svátek - den veřejného vyjádření lásky a úcty matkám. Druhou květnovou neděli matky nepracovaly, nevařily, neuklízely. Všechno obstarávaly děti, které navíc maminky ochotně obsluhovaly. Dospělí posílali matkám pozdravy a blahopřání. Občané USA se zdobili květinou - bílou ten, kdo maminku už neměl, a červenou ti ostatní.

NÁPAD OSLAVY Dne matek do Československa přišel kolem roku 1918, kdy zemi navštěvovalo hodně lidí z USA, mezi nimi i sociální pracovnice. Ideu šířila Čs. ochrana matek a dětí, Červený kříž, Sokol, Orel, katolické spolky i některé ženské komise při politických stranách. "Maminku máme každý jen jednu a je jediná, která nás nesobecky milovala. Dětmi se cítíme ve dvou stejně jako ve čtyřiceti letech, proto půjdeme slavit pod heslem Hold matkám," tak začínala výzva v Českém slově z roku 1924. Noviny zvaly na oslavu do Stromovky, kde se konal jeden z prvních Dnů matek u nás.

NEJVÍCE SE o oslavu Dne matek v bývalém Československu zasloužila Alice Masaryková. Ostatně není divu, protože její otec T. G. Masaryk na svou matku vzpomínal takto: "Matka na mne měla větší vliv než otec... Matka byla chytrá a moudrá... Matka byla zbožná. Ráda chodila do kostela, ale neměla k tomu kdy, protože musela dřít na rodinu..."

MATKA, která vychovala a vypěstovala ve svých dětech ušlechtilé vlastnosti, zůstávala v minulosti často v pozadí a nepovšimnuta. Proto od samého zrodu tohoto svátku nikdo nepopíral, že by matkám měly být více nakloněny zákony a že stát by měl matkám a dětem hmotně pomáhat. Nejen v tento sváteční den by si každý měl připomenout úctu ke každodenní neviditelné péči matek o novou generaci, pěstovat smysl pro cenu dobrých vztahů mezi mužem a ženou a vytvořit ovzduší dobré vůle, které toto tisíciletí tolik postrádá.DEN MATEK V DATECH

AntikaJiž v antickém Řecku byl slaven Den matek, který vzdával hold ženám jako stvořitelkám života.
16. stoletíV Anglii je uctívána tradice "Mateřské neděle", kdy bez ohledu na věk a společenské postavení byl tento jeden den věnován setkání dětí se svými matkami..
1904Anna M. Jarvisová (1864 - 1948) se stěhuje do Filadelfie (Pennsylvania, USA).
1906Zemřela matka Anny M. Jarvisové..
1907Při vzpomínce u příležitosti prvního úmrtí matky Anny Jarvisové vzniká myšlenka vzniku dne, který by vzdal hold ženám - matkám.
1908První oficiální oslava Dne Matek ve Filadelfii..
1909K oslavám Dne matek se připojilo 45 států USA a další země všech světových kontinentů..
1913Kongres USA navrhl slavit každoročně vždy druhou květnovou neděli jako národní svátek věnovaný matkám..
1914Oslavy prvního národního Dne matek oficiálně vyhlásil tehdejší americký prezident Woodrow Wilson. Jako symbol poděkování matkám byla určena květina - karafiát, obvykle doprovázena vkusným papírovým přáníčkem..
1923Den matek je poprvé slaven v Československu. Jeho organizace se v Brně ujaly YWCA a ČSČK za podpory dalších organizací..
50. létaV komunistickém Československu a ostatních proruských zemích jsou oslavy Dne matek nahrazeny oslavami Mezinárodního dne žen..
90. létaObnovení tradice Dne matek je dalším krokem přiblížení České republiky a Slovenska vyspělým západoevropským zemím.
1992Znovu založená YWCA se rozhodla obnovit tradici Dne matek, v obchodním domě Kotva organizuje velký happening. Den matek opět vstupuje do všeobecného podvědomí..
Pokud přemýšlíte jak oslavit Den matek, tak vězte že ideální je nechat maminku déle prospat a přinést jí její oblíbenou snídani na velkém podnosu přímo do postele. Ale k oslavám dnu matek patří samozřejmě i květiny. Čím jiným lépe vyjádřit city, jako jsou láska, obdiv a vděčnost? Květiny mluví jazykem, který nepotřebuje překlad, umějí překonat bariéry neporozumění a překlenout i velké komunikační problémy.

Zdroj: Tiscali
Zpět
validní HTML 4.O

 Hlavni    Taroty    Horoskopy    Vtipy    Kalendář    Aktuálně    Kontakt    Mapa stránek