Hlavni    Taroty    Horoskopy    Vtipy    Kalendář    Aktuálně    Kontakt    Mapa stránek  
Dobrou noc. Je Čtvrtek 21. ledna 2021, Slunce vychází  7:43, zapadá 16:40 hod., měsíc  mesic  mesic
» Hlavní stránka » Kalendář » PuvodJmen

top

2.ledna
Svátek mají Karin, Basil (Veliký) a Řehoř (Nazianský Mladší).


V občanském kalendáři má dnes svátek Karina či Karin. V této podobě splynula dvě stejně znějící jména různého původu: italské Carina (jeho význam je „hezká, milá“) a severská zkrácenina Kathariny - v tomto případě má význam „čistá a cudná“. Jméno je oblíbeno u nás i po celém světě.
Podle církevního kalendáře má dnes svátek Basil. Jméno vzniklo z řeckého basileios a znamená „královský“. Jeho novodobější formou je Vasil.
Dnes si připomínáme patrona východního mnišství Basila Velikého, který se narodil roku 330 v maloasijské Caesareji v Kappadokii (dnes Kayseri, Turecko). Basil byl velmi všestranný člověk. V Cařihradě a v Athénách studoval právo, lékařství i rétoriku. Jeho spolužákem a dobrým přítelem byl Řehoř Nazianský Mladší, který má dnes shodou okolností také svátek. Na svých četných cestách poznal Basil život poustevníků a po jejich vzoru se sám usadil v lůně divoké přírody. Přítel Řehoř ho brzy následoval a oba pak trávili život v nejpřísnější prostotě, samotě a meditacích. Po nějaké době se Basil vrací mezi lidi, v roce 364 přijímá od arcibiskupa Eusebia z Caesareje kněžské svěcení a po jeho smrti je jmenován na jeho místo. Zemřel 1. ledna roku 379. Odešel v něm neúprosný bojovník za mír a klid uvnitř církve, vynikající teolog a v neposlední řadě i skvělý kazatel. Patřil bezesporu k největším osobnostem církevních dějin. Památka sv. Basila se v některých kalendářích slaví také 15. června, kdy byl vysvěcen na biskupa, a 31. ledna.
Další dnešní oslavenec se jmenuje Řehoř Nazianský Mladší. Jméno Řehoř je také řeckého původu a v originále zní gregorios, což znamená „pozorný“ nebo „bdělý“.
O jeho přátelství s Basilem Velikým jsme se již dozvěděli. Po létech poustevnického života i on odešel z dobrovolné samoty a stal se kazatelem v Kónstantínopoli (dnešní Ístanbul, Turecko), kde rychle dosáhl velké proslulosti. Všechny své současníky prý udivoval svým zanícením a hlubokými znalostmi. Brzy po svém příchodu zde nechal postavit kostel zvaný Anastasis, kde pronesl svoje nejproslulejší kázání. Dokázal oslovit i samotného císaře Theodosia I., který jej osobně uvedl do chrámu sv. Sofie. O rok později jej zvolili biskupem kónstantínopolským. Zakrátko však Řehoř svůj úřad složil. Jak už to bývá, měl samozřejmě i plno nepřátel. Ještě dva roky řídil ze setrvačnosti diecézi v Nazianzu, zdejší obyvatelé jej však natolik otrávili, že nakonec odešel i odtud. Znechucen lidskou malostí a zlobou, vrátil se na venkovský statek zděděný po rodičích. Složil tam přes pět set básní s tematikou ryze duchovní i přírodní, inspirovaných krásou okolní krajiny. Jeho dílo svědčí o jasné inteligenci a zvláště o velkém křesťanském humanismu. Dochovaná kázání platí i dnes za mistrovská díla. Kvůli svým skvělým veršům se stal Řehoř také patronem básníků. Řehořova paa prodali do otroctví. Dostala se do domu hofmistra franského krále Chlodvíka II. Několik let děvče sloužilo do roztrhání těla, ale nebyla to práce, co jí přineslo štěstí. Jednoho dne si její nevšední krásy povšiml samotný panovník. Zamiloval se do ní a nakonec si ji i vzal. Když v roce 657 zemřel, stala se Baltylda regentkou za svého syna Chlothara III. Okamžitě začala pečovat o chudé a nemocné, starala se o kláštery, zakázala otroctví a sama založila klášter Chelles u Paříže. To se však nelíbilo vysoké šlechtě, která proti ní povstala. V roce 675 její vláda skončila. Byla vypovězena a poslední léta svého života strávila jako prostá řeholnice ve svém klášteře v Chelles, kde také 30. ledna roku 680 zemřela.
Dnešek byl ve starém Římě zasvěcen bohyni obecného blaha - Pax. Byl to den míru.

Převzato z: V. Rameš: Po kom se jmenujeme. Encyklopedie křestních jmen. © LIBRI, 2000, 2001.

Zpět
validní HTML 4.O

 Hlavni    Taroty    Horoskopy    Vtipy    Kalendář    Aktuálně    Kontakt    Mapa stránek