Hlavni    Taroty    Horoskopy    Vtipy    Kalendář    Aktuálně    Kontakt    Mapa stránek  
Dobré odpoledne. Je Neděle 25. října 2020, Slunce vychází  6:37, zapadá 16:51 hod., měsíc  mesic  mesic
» Hlavní stránka » Kalendář » PuvodJmen

top

30.října
Svátek mají Tadeáš a Marcel.


Jméno Tadeáš je patrně hebrejského původu a základem bylo asi Taddai. Rozšířilo se díky latině, která mu dala podobu Thaddaeus. Nejčastěji je jméno vykládáno jako „chytrý“ nebo „rozumný“, případně „smělý a odvážný“.
Toto jméno nosil apoštol a mučedník Juda Tadeáš, jenž měl v církevním kalendáři svátek 28. října. Má tu smůlu, že jeho jméno připomíná Ježíšova zrádce Jidáše. Kvůli tomu je kostelů zasvěcených Tadeášovi velice poskrovnu. Skoro dvě tisíciletí nebyl ani jediný, teprve v 19. století se zablýskalo na lepší časy - mnoha věřícím pomohly modlitby jemu adresované, a tak byl konečně vzat na milost. Od té doby je velice uctíván především v mohučském kostele sv. Quintina. Také v Novém zákoně se o něm příliš nepíše. Jedna legenda však přece jenom vypráví, že kázal evangelium spolu se Šimonem zvaným Horlivec v Sýrii, Mezopotamii a Persii. Tam oba nalezli i mučednickou smrt. Ostatky Judy Tadeáše jsou uloženy ve svatopetrském dómě v Římě.
V církevním kalendáři má dnes svátek Marcel. Osudy Marcela Calla a Marcela Kandia jsme si připomenuli již 12. října.

Převzato z: V. Rameš: Po kom se jmenujeme. Encyklopedie křestních jmen. © LIBRI, 2000, 2001.

Zpět
validní HTML 4.O

 Hlavni    Taroty    Horoskopy    Vtipy    Kalendář    Aktuálně    Kontakt    Mapa stránek