Hlavni    Taroty    Horoskopy    Vtipy    Kalendář    Aktuálně    Kontakt    Mapa stránek  
Dobré ráno. Je Pátek 5. března 2021, Slunce vychází  6:34, zapadá 17:50 hod., měsíc  mesic  mesic
» Hlavní stránka » Kalendář » PuvodJmen

top

26.února
Svátek mají Dorota, Alexandr, Diviš a Edigna (z Puchu).


V občanském kalendáři má dnes svátek Dorota. Historii jména i příběh slavné mučednice Doroty známe již od 6. února, kdy jsme se připomněli její památku dle církevního kalendáře.
V církevním kalendáři má dnes svátek Alexandr, kterého v našem občanském nalezneme zítra.
Dalším jménem, které dnes v kalendáři nacházíme, je Diviš. Je to česká obdoba řeckého Dionýsios, jména řeckého boha vína.
Dnešní oslavenec se jmenoval Dionýsius (Diviš) z Augsburgu. Podle legendy byl prý zvolen prvním zdejším biskupem a později vytrpěl mučednickou smrt. Žil asi ve 3. a 4. století a jeho tělo bylo nalezeno počátkem 12. století, když dělníci kopali pod augsburským kostelem. Papež Alexandr IV. vyzvedl jeho ostatky 26. února 1258 a od té doby je tento světec v kalendáři.
Také další dnešní oslavenkyně žila před mnoha staletími. Jmenovala se Edigna z Puchu a podle legendy byla dcerou francouzského krále Jindřicha I. Narodila se někdy v 11. století ve Francii. Aby prý unikla sňatku a zachovala si panenství, uprchla raději z vlasti. Při svém bloudění Evropu se dostala do Bavorska, kde žila nějaký čas v naprosté bídě. Potulovala se krajinou, až se jednou zastavila v Puchu (Bavorsko) a usadila se tam ve vykotlané lípě u kostelíčka. Zde prožila neuvěřitelných 35 let. Zdejší obyvatelé kajícnici a poustevnici neustále navštěvovali, ona jim vykládala otázky víry a učila je číst a psát. Zemřela ve svém vykotlaném stromě 26. února 1109. Její hrob byl nalezen v pušském kostele sv. Šebestiána až v roce 1979. Ostatky však byly vyjmuty již roku 1600 a uloženy ve skleněné schránce v chrámu. Prastará tisíciletá lípa, ve které Edigna žila, stojí na svém místě ještě dnes.

Převzato z: V. Rameš: Po kom se jmenujeme. Encyklopedie křestních jmen. © LIBRI, 2000, 2001.

Zpět
validní HTML 4.O

 Hlavni    Taroty    Horoskopy    Vtipy    Kalendář    Aktuálně    Kontakt    Mapa stránek