Hlavni    Taroty    Horoskopy    Vtipy    Kalendář    Aktuálně    Kontakt    Mapa stránek  
Dobré dopoledne. Je Pátek 14. prosince 2018, Slunce vychází  7:46, zapadá 16:03 hod., měsíc  mesic  mesic
» Hlavní stránka » Kalendář » PuvodJmen

top

26.dubna
Svátek mají Otto (z Bambergu), Trudpert.


V občanském kalendáři slaví dnes svátek Oto. Jméno Ota či Oto se kdysi psalo Otto, Otho i Odo. Zdá se, že jméno vzniklo jako domácká zkratka jmen Otokar, Ottomar, Otfried a jim podobných. První slabika znamená „majetek“, takže Oto je buď „strážcem majetku“, nebo „tím, koho majetek proslavil“.
Patronem dnešního jména je Otto z Bambergu. Přišel na svět kolem roku 1061 v lůně šlechtické rodiny ve Frankenu (Bavorsko). Tím bylo dáno mnohé. Žil v klidu a spokojeně studoval, nakonec si vybral duchovní dráhu. Stal se schopným duchovním, a tak nebylo divu, že v roce 1102 nastoupil na biskupský stolec bamberské diecéze. Ve své funkci se pokoušel být prostředníkem ve vzniklém sporu mezi papežem a císařem. Rozhodující měrou se účastnil závěrečných jednání wormského konkordátu, který roku 1122 konečně urovnal tento nebezpečný konflikt. Přitom však Otto nezapomínal na svůj hlavní úkol. Při svých misijních cestách v Pomořanech pokřtil prý v letech 1124 a 1128 spolu se svými kněžími kolem 22 tisíc lidí. Zemřel ve věku 80 let dne 30. června 1139 v Bambergu (Bavorsko), pochován byl v klášteře Michelsberg; jeho sarkofág je ještě zachován. Už 50 let po své smrti byl biskup Otto z Bambergu, zvaný „apoštol Pomořanska“, svatořečen papežem Klementem III. Mimořádné působení této velké církevní osobnosti tak dostalo své ocenění. Je patronem berlínského biskupství a bamberského arcibiskupství. Lidé se k němu modlí, aby zabránil horečce a uchránil je před vzteklinou.
Dnes je v kalendáři také připomenut misionář a mučedník Trudpert. Náležel pravděpodobně k mnoha irsko-skotským misionářům, kteří přicházeli v 6. a 7. století na kontinent hlásat evangelium. Narodil se zřejmě v 6. století v Irsku nebo Skotsku. Trudpert se rozhlédl po Evropě a roku 604 si zvolil za své sídlo Münstertal. Snad i proto, že zde dostal od jednoho šlechtice jménem Othbert kousek země. Na této půdě postavil kostelík, avšak nebylo mu dopřáno, aby zde svou víru dlouho kázal. Osud mu přidělil pouze tři roky. Místo jeho mučednické smrti leží několik metrů od kostela, kde jej dva nešťastníci zabili sekerou. Dnes se nad tímto místem tyčí Trudpertova kaple, zajímavá stavba s křížovým půdorysem, osmihrannou kupolí a špičatou stanovou střechou. Vlevo od portálu se svažuje k Trudpertově prameni. V tichém Münstertalu v Bádensku, nedaleko Freiburgu v Breisgau, stojí mohutné benediktinské opatství sv. Trudperta, kde střeží odkaz svého mučedníka. Nově postavený klášterní kostel, ve kterém jsou dodnes uctívány misionářovy ostatky, je cílem mnoha pocestných, kteří zde po své cestě schwarzwaldskou krajinou nacházejí příležitost k odpočinku a k zamyšlení.

Převzato z: V. Rameš: Po kom se jmenujeme. Encyklopedie křestních jmen. © LIBRI, 2000, 2001.

Zpět
validní HTML 4.O

 Hlavni    Taroty    Horoskopy    Vtipy    Kalendář    Aktuálně    Kontakt    Mapa stránek