Hlavni    Taroty    Horoskopy    Vtipy    Kalendář    Aktuálně    Kontakt    Mapa stránek  
Dobrou noc. Je Pátek 1. prosince 2023, Slunce vychází  7:32, zapadá 16:05 hod., měsíc  mesic Nenašlo se
» Hlavní stránka » Kalendář » PuvodJmen

top

29.listopadu
Svátek mají Zina, Saturnin.


V občanském kalendáři má dnes svátek Zina a Zinaida. Toto ruské jméno je řeckého původu a znělo Zénais. Lze je přeložit a vysvětlit jako „božská“. Jméno u nás není příliš rozšířeno.
V církevním kalendáři dnes nalézáme Saturnina, jinak i Sernina. O jmenovci hrdiny Jirotkova románu víme jen velice málo. Pravděpodobně byl poslán na misie papežem Fabiánem (236-50). Spolu s několika druhy přišel Saturnin do Languedoku a do Gascogne v Galii, kde hlásal víru v Krista a křtil pohany. Snad byl pak - opět papežem Fabiánem - jmenován prvním biskupem města Toulouse, jehož je ještě dnes patronem.
Jak vypráví legenda, byl prý Saturnin kolem roku 250 uchopen divokým býkem a uvláčen k smrti. Na místě, kde došlo k neštěstí, byl postaven kostel Notre-Dame-du-Taur, který patří i dnes k pozoruhodnostem města Toulouse. Jiná legenda ovšem tvrdí, že Saturnin byl zavražděn při pronásledování křesťanů za krutého Decia, někdy kolem roku 250. Důvod byl v tom, že se zdráhal obětovat modlám. Proto jej nechal císař usmýkat býkem k smrti.
Ať už zemřel nešťastný Saturnin jakkoli, jeho kult lze prokázat už od 3. století. Vzniklo mnoho památek, ale nejvýznamnější je bazilika sv. Sernina, později jedna z důležitých zastávek na pouti do Santiaga de Compostela. Stavba, která se dnes zvedá nad světcovým hrobem, byla započata v roce 1080. Od středověku byl kostel sv. Saturnina jedním z nejdůležitějších poutních center Západu. Saturninův hrob je ve středu apsidy kostelní lodi dlouhé 115 a široké 64 metrů, která byla ve své době svými rozměry předstižena už jen katedrálou v Cluny. Ta však už dnes neexistuje. Saturnin je patronem Sardinie, Navarry, Toulouse, Cagliari, Weissenau, Minderau a pomáhá proti bolestem hlavy a závratím, proti moru, proti smrtelné úzkosti a přimlouvá se za dobrou hodinu smrti a ke všemu ještě proti soužení s mravenci.

Převzato z: V. Rameš: Po kom se jmenujeme. Encyklopedie křestních jmen. © LIBRI, 2000, 2001.

Zpět
validní HTML 4.O

 Hlavni    Taroty    Horoskopy    Vtipy    Kalendář    Aktuálně    Kontakt    Mapa stránek