Hlavni    Taroty    Horoskopy    Vtipy    Kalendář    Aktuálně    Kontakt    Mapa stránek  
Dobré dopoledne. Je Sobota 13. dubna 2024, Slunce vychází  6:12, zapadá 19:50 hod., měsíc  mesic Nenašlo se
» Hlavní stránka » Taroty

OSHO ZEN TAROT - mini verze


23 karet: Rychlovka    Vztahy    Diamant     
79 karet: Rychlovka    Vztahy    Diamant     
Přehled všech karet


způsoby vykládání   úvod   osho zen tarot   velká arkána   malá arkána   jak hrát   zdroj inspirace   zdroj  

ZPŮSOBY VYKLÁDÁNÍ

Na začátek na vaší cesty s Osho Zen Tarotem vám nabízíme několik ukázek možných spůsobů vykládání karet. Stejně tak jako každá karta má teké každé místo ve výkladu svůj specifický význam. Když budete mít při vykládání pocit, že vám daná karta chce sdělit jiný význam, naznačit jiný směr, důvěřujte své intuici a tvořivosti.

Rychlovka 23 karet a 79 karet
Jedna karta jako vhled do vší jakékoliv situace, nebo k meditaci na tento den.
1Vztahy 23 karet a 79 karet
Tento výklad ti nabízí rychlý pohled na tvé vztahy k druhým, ať už jde o tvého šéfa, partnera, přítele, sestru, rodiče, atd.
1 2
3 4

1. Ty a co přispíváš do vztahu tady a teď
2. Ten druhý a jeho přínos vztahu
3. Souhra energií
4. VhledDiamant 23 karet a 79 karet
Toto rozložení slouží k lepšímu objasnění dané otázky.
5
2 1 3
4

1. Otázka
2. Vnitřní vliv, který nejsi schopen vidět
3. Vnější vliv který si uvědomujete
4. Co je potřeba k vyjasnění otázky
5. Řešení: pochopení

způsoby vykládání   úvod   osho zen tarot   velká arkána   malá arkána   jak hrát   zdroj inspirace   zdroj  


ÚVOD

Během třiceti let, kdy Osho hovořil ke svým žákům a přátelům, zodpověděl mnoho jejich otázek příměrem k učení svatých knih a velkých ság. Ještě dnes jeho hovory přináší svěží náhled na toto učení - od méně známých Véd po známé výroky Ježíše. Je odborníkem na Chasidy, stejně tak jako na súfijce, jógu či buddhismus. Především se však Osho také zaměřil na šíření jedinečné moudrosti zenu, protože, jak říkal, jde o jednu z duchovních tradic, jejichž přístup k bniřnímu životu člověka obstál při zkoušce časem a má dnešnímu člověku stále co říci.

Na rozdíl od jiných náboženství, která poklesla k modlářství a dogmatu, trvá zen na schopnosti každého člověka dosáhnout osvícení - osvobození od iluze ega stvořené myslí. Trvá teké na tom, že této svhopnosti můžeme dosáhnout pouze prostřednictvím meditace. estane se tak prováděním určitých rituálů, dodržováním daných pravidel nebo jakkoliv hodnotným napodobováním příkladu druhých, ale pouze naprosto bdělou pozorností k našim myšlenkám, činům a pocitům, aniž bychom je posuzovali. Praktikováním této bdělosti, tohoto meditativního přístupu k životu, se dostaví uvědomění si skutečnosti, že každý z nás má v sobě neměnný, nerušený a věčný střed pozornosti, střed, ze kterého se na život dokážeme dívat jako na jedno velké dobrodružství, hru, školu mystérií, a nakonec i jako na úžasnou pou», která nemá žádný cíl, než samotnou radost z každého kroku učiněného na cestě.

Slovy Osha je to schopnost ne budhy uctívat, ale budhou se stát, ne následovat druhé, ale rozvíjet vlastní vnitřní uvědomění, které do všeho, co děláme, přinese světlo a lásku.

Osho byl však vždy něco víc než pouhý řečník nebo filozof. Ve společnosti přátel, kteří ho obklopovali, vytvářel takovou atmosféru, kde každá pravda, o které mluvil, byla okamžitě zažita. Jít po cestě s Oshem neznamená stáhnout se do hor a vést tam asketický život v ústraní, daleko od tržiště. Naopak to znamená naplno se pustit do řešení úlohy probuzení se pomocí řady různých meditací, tělesného léčení a pszchologických terapií, spousty smíchu a hravosti, a zdravých dávek tvořivosti a tvrdé práce. Mytí podlahy je meditací stejně tak, jako tiché sezení v přítomnosti mistra a odolávání pomluvám spolupracovníků v kuchyni, je stejně důležité, jako pochopení Diamantové sútry Gautamy Buddhy. Dokonce i výkyvy našich partnerských vztahů, maji na naší cestě sebeobjevování své místo.

Na základě tohoto přístupu k životu, tohoto závazku učinit celý život meditací, byly vytvořeny i tyto tarotové karty. Jsou věnovány buddhovi uvnitř každého z nás.

Ma Deva Sarito

Na budhu nemá nikdo monopol ani vlastnická práva. Je to nejniternější bytost v každém z nás. Aby jsi byl buddhou, nemusíš být buddhista. Být buddhou přesahuje všechny náboženské koncepty, je to právo s kterým se každý narodil. Přesvěčte ho a» jde po cestě s vámi, každý den, tak aby se všechno ve vašem životě stalo meditací, modlitbou, krásou, blahořečením.

Osho, No mind: The Flowers of Eternity

způsoby vykládání   úvod   osho zen tarot   velká arkána   malá arkána   jak hrát   zdroj inspirace   zdroj  


OSHO ZEN TAROT

Tarot existuje již tisíce let, od doby starého Egypta nebo snad jeětě déle. První známé užití tarotu pochází ze středověku. Obrazy tarotu byly v té době používány jako jazyk k předávání tajného učení středověkých mystických škol.Postupem času bylo užití tarotu různé - nástroj k přepovídání budoucnosti, osvícená stolní hra, ypůsob, jak uchopit neviděné, okultní zdroj informací a tak podobně.

Říká se, že počet karet je odvozen od počtu kroků, lkteré udělal Siddharta - později Gautama Buddha - když se narodil. Udělal sedm kroků tam a sedm kroků zpět do všech světových stran, říká legenda, a to se stalo základem pro menší "karty" v tarotu.

Kromě těchto 56 karet Malých arkán, tarot obsahuje dalších 22 karet. Velká arkána, z nichž lze vyčíst celý příběh duchovního putování člověka. Od prvního nevinného kroku Blázna až po vyvrcholení cesty na kartě Dokončení nalézáme na kartách Velkých arkán archetypální obrazy, které nás všechny jako lidské bytosti spojují.. Vyprávějí o cestě sebeobjevování, která je pro každého naprosto jedinečná, zatímco jádro pravdy, o jehož objevení jde, je stejné pro všechny bez ohledu na rasu, pohlaví, třídu nebo náboženství.

V tradičním tarotu byla tato cesta sebeobjevování chápána jako spirála, každeé Dokončení vedlo k nové úrovni na cestě, k novému začátku s novým vstupem Blázna. Do této sady karet však byla přidána karta Mistr. Tato karta nám umožňuje dostat se za spirálu, vyskočit ven z kola smrti a znovuzrození. Karta Mistr symbolizuje konečné přesažení cesty samé, přesažení, které je možné pouze, když se v osvícení rozpustí oddělené individuální ego.

Osho Zen Tarot docela určitě není tradiční v tom smyslu, že by šlo o hru s předvídáním něčeho. Je to transcendentální zenová hra, která nastavuje zrcadlo okamžiku, a bez váhání ukazuje, co se děje tady a teď, aniž by soudila či srovnávala. Tato hra je něco jako budíček, probouzející citlivost, intuici, soucit, vnímavost a odvahu k sobě samému.

Tento zaostřený pohled na vědomí je jednou z mnoha inovací starých systémů a myšlení v oblasti tarotu, jichž si zkušení uživatelé tarotu při práci s Osho Zen Tarotem brzy všimnou.


způsoby vykládání   úvod   osho zen tarot   velká arkána   malá arkána   jak hrát   zdroj inspirace   zdroj  


VELKÁ ARKÁNA

Těchto dvaadvacet karet je očíslováno římskými číslicemi od 0 do XXI a představují ústřední archetypální témata duchovní cesty člověka. Karta Mistr, která symbolizuje transcendentnost, je bez čísla.

Když se karta Velkých arkán objeví ve výkladu, naznačuje ným, že nám současná situace nabízí příležitoast prozkoumat jedno ze ztěžejních témat naší duchovní cesty. Pomoci vám v tom mohou ostatní karty vztahující se k tomuto ústřednímu tématu - například: Co mi napovídá skutečnost, že jsem tak tvrdě pracoval (Vyčerpání) o mé potřebě sebevyjádření (Tvořivost)? Jak bráním rozvoji své tvořivosti, když veškerou energii vynakládám na to, abych to vše udržel v chodu?

Jestliže ve výkladu není žádná karta Velkých arkán, je možneé, že v porovnání s celkovým průběhem tvého života jde o menší přechodnou záležitost. Neznamená to, že by daná situac nebyla důležitá, nebo ža byste se měli cítit hloupě, protože vás tak silně ovlivnila. Absence karet Velkých arkán nás jednoduše ujiš»uje, že i tohle pomine a vy se časem možná budete divit, proč jste kolem toho dělali tolik rozruchu.

A konečně přítomnost karet Velkých arkán ve výkladu může naznačovat na zásadní změny postav a scén celé hry. Ve skutečnosti jsou období, kdy je záplava karet Velkých arkán tak převažující, že si raději vyberete jen jednu z nich - tu jejiž poselství se vás dotýká nejjasněji - jako výchozí kartu pro nový výklad, ve kterém půjde o pochopení čemu stojíte tváří v tvář právě teď.


způsoby vykládání   úvod   osho zen tarot   velká arkána   malá arkána   jak hrát   zdroj inspirace   zdroj  


MALÁ ARKÁNA

Těchto 56 karet je rozděleno do čtyř barev jež představují čtyři elementy. Ty jsou navzájem odlišeny charakteristickými barvami v kosočtvercích.
Karty Vody mají modrý kosočtverec.
Karty Ohně mají červený kosočtverec.
Karty Mraků mají šedý kosočtverec.
Karty Duhy mají duhový kosočtverec.

Stejně tak jako u normálních karet obsahuje každá barva tarotu i "dvorní karty". Feudální tituly byly však byly v našem případě zbaveny své aristokratické důležitosti a karty byly jednoduše pojmenovány tak, že představují rozdílné možnosti ovládnutí čtyř elementů, jimž přináleží.

Oheň koresponduje v tradičním tarotu s barvou Holí. Představuje říši akce a reakce, energii, která nás, pokud věříme svým "dobrým pocitům" víc než rozumu či emocím, vede skrz nejrůznější situace.

Voda nahrazuje tradiční Poháry. Představuje emotivní stránku života a je spíše "ženskou" a receptivní energií, na rozdíl od ohně, který je spíše "mužský" a směřuje ven.

Mraky byly zvoleny jako náhrada za Meče, jež jsou tradiční barvou vzduchu a představují mysl. Neosvícená mysl je totiž v podstatě jako mrak, který zakrývá světlo a zatemňuje krajinu kolem nás, čímž nám znemožňuje vidět věci takové, jaké opravdu jsou. Mrakům však náleží ještě jedna vlastnost - přicházejí a odcházejí, takže je není nutné brát příliš vážně!

Duha je v tomto balíčku karet náhradou tradičních Disků nebo Pentaklů, představujících element země. Tento element tradičně reprezentuje praktickou, materiální stránku života.

V souladu se zenovým přístupem k životu, když i ty nejobyčejnější pozemské činnosti obsahují příležitost k oslavě posvátného, však této barvě byla přiřazena Duha.Duha spojuje nebe a zemi, hmotu a ducha a připomín á nám, že ve skutečnosti žádné oddělení vyššího a nižšího neexistuje. To vše je přeci nepřetržitým proudem jediné totální energie. A nebe nené žádné vzdálené místo vysoko v oblacích, ale skutečnost, která čeká na své objevení právě tady na zemi.

Leží před vámi dobrodružná expedice a cesta ke konečnému přesažení. Našlapujte lehce a hravě, z vrcholků do údolí a zpět vzhůru a vychutnejte si každý krok této cesty. Učte se ze svých chyb a nemůžete zabloudit.


způsoby vykládání   úvod   osho zen tarot   velká arkána   malá arkána   jak hrát   zdroj inspirace   zdroj  


JAK HRÁT TRANSCNEDENTÁLNÍ ZENOVOU HRU

Tarotu se samozřejmě můžeme ptát na cokoliv, ačkoliv ve skutečnosti je to nástroj k odkrytí toho, co už sami víme. Jakákoliv karta vytažená jako odpověď na danou otázku, je přímým odrazem toho, co v tuto chvíli sami nedokážeme nebo nechceme pochopit. A jen díky tomuto pohledu z ptačí perspektivy (bez rozlišování na dobré a špatné) můžeme začít plně prožívat naše výšky a hloubky - všechny barvy naši duhové bytosti.

Přicházíte-li s nějakou otázkou k tarotovému "zrcadlu", pak karty nejprve dobře promíchejte. Představte si je při tom jako nádobu, do níž vléváte své energie. Až s tím budete hotovi, rozložte karty do vějíře lícem dolů a levou (receptivní) rukou si vyberte karty, které zodpoví vaši otázku. Zůstaňte v okamžiku i při otáčení karet a umožněte svým vnitřním reakcím aby vám objasnili vnější záležitost.

Jak sami poznáte, obrazy Osho Zen Tarotu jsou živé. Jejich vliv je nesporný, protože k nám promlouvají jazykem, kterému rozumí naše hlubší já. Probouzejí chápání. Provokují jasnost.

V poslední části je k vyzkoušení několik způsobů vykládání.


způsoby vykládání   úvod   osho zen tarot   velká arkána   malá arkána   jak hrát   zdroj inspirace   zdroj  


OSHO, ZDROJ INSPIRACE

Většina z nás prožije život ve světě času, ve vzpomínkách na minulost a v očekávání budoucnosti. Jen zřídkakdy se dotkneme nadčasového rozměru přírtomnosti - v okamžiku nečekané krásy, náhlého nebezpečí, setkání s partnerem, nebo překvapení něčím nečekaným. Jen málo lidí vystoupí ven ze světa času a mysli, jeho ambicí a soupeřivosti, azačne žít ve světě bez času. Z těch, kteří tak učiní, se jen málo pokusí podělit o svou zkušenost. lao-c', Gautama Buddha, Bódhodharma... později pak George Gurjieff, Romana Maharashi, Jiddu Krishnamurti - ti všichni jsou svými současníkypovažováni za excentriky nebo blázny a po smrti prohlášeni "filozofi". Časem se z nich stanou legendy - už ne bytosti z masa a kostí, ale mytologické postavy ztělesňující naše kolektivní přání dostat se nad malichernost a trivialitu, za bezvýznamnost našeho každodenního života.

Osho byl jedním z těchkdo, kdo objevili dveře vedoucí do života v nadčasové dimenzi přítomnosti - sám sebe nazýval "opravdovým existencialistou" - a svůj život zasvětil tomu, že v druhých probouzel touhu hledat stejné dveře, vystoupit ze světa minulosti a budoucnosti a objevit svět věčnosti.

Osho se narodil 11.prosince 1931 v Kuchwada, Madhya Pradesh v Indii. Už od ranného dětství měl vzdorovitého a nezávislého ducha, chtěl pravdu sám zažít, a ne přijímat vědomosti a víru druhých.

Po osvícení, jehož dosáhl, když mu bylo 21 let, Osho dokončil studium a strávil několik let výukou filozofie na Universitě v Jabalpůru. Přitom též cestoval po Indii a přednášel, vyzýval ortodoxní náboženské vůdce k veřejným debatám, pochyboval o tradičních pověrách, a setkával se s lidmi z mnoha různých stran. Hodně četl, vše co nějak rozšiřovalo jeho pochopení systému víry a psychologie moderního člověka.

Koncem šedesátých let začal Osho rozvíjet svoje jedinečné techniky dynamické meditace. Moderní člověk, říkal, je natolik zatížen všemi dávno zašlými tradicemi minulosti a úzkosti a strachem z moderního způsobu života, že dříve než může začít doufat v objevení světa bez myšlenek a uvolněného stavu meditace, musí projít hlubokým očistným procesem.

Během svého života Osho promluvil prakticky o všech aspektech rozvoje kudského vědomí. Dobral se podstaty toho, co je důležité pro duchovní hledání moderního člověka, nedošel k tomu poznání cestou intelektzuálního chápání, ale ověřil jej svou vlastní existenciální zkušeností.

Nepatří k žádné tradici: !jsem začátkem úplně nového náboženského vědomí," říká. "Prosím nespojujte mě s minulostí - nestojí za to si ji pamatovat".

Jeho hovory k žákům a hledajícím z celého světa byly publikovány ve více než šesti stech svazcích a přeloženy do více než třiceti jazyků. Osho k tomu říká: !Mým poselstvím není žádná doktrína ani filozofie. Mým poselstvím je jistá alchimie, věda transformace. Jenom ti, kdo jsou ochotni zemřít takoví jací jsou a narodit se znovu do něčeho nového, tak nového, že si to ani sami ndedokážou představit... jenom těh pár odvážných lidí bude připraveno naslouchat, protože naslouchání bude riskantrní.

Nalouchání je váš první krok směrem k znovuzrození. Není to žádní filozofie, kterou byste přez sebe mohli přehodit jako pláš» a jít se s ním někam pochlubit. Není to ani doktrína, v níž bys mohl nalézt útěchu na své dotěrné otázky. Ne, mým poselstvím není žádná verbální komunikace. Je to ještě riskantnější. Není to nic míň než smrt a znovuzrození".

Osho opustil své tělo 19.ledna 1990. Jeho obrovská komuna v Indii je nadále největším centrem duchovního růstu na světě a přitahuje tisíce návštěvníků z mnoha zemí, kteří se přicházejí zůčastnit jejich meditací, terapie, práce s tělem a tvořivých programů, nebo jen tak zažít atmosféru osvíceného pole buddhy.


způsoby vykládání   úvod   osho zen tarot   velká arkána   malá arkána   jak hrát   zdroj inspirace   zdroj  


Použitý materiál


Knížka k tarotovým kartám OSHO ZEN TAROT - mini verze Transcendentální zenové hry

Ze stejnojmenného anglického originálu přeložila marina Novotná.
Ilustrace a komentáře ke kartám Ma Deva Padma.
Design Ma Dhyan Amiyo & Ma Deva Sandipa.

Vydalo nakladatelství Synergia
Na rovnosti 22
130 00 Praha 3
telefon (0800) 174952


Další informaceOsho Commune International
17 Koregaon Park, Pune 411 001 (MS), India
Telefon: +91 212 628561
Fax: +91 212 624 181
E-mail: osho-commune@osho.org

Osho International
304 Park Avenue South
uite 608, New Zork, NY 10010
Telefon: +1 212 4751822
Fax: +1 212 4755833
www.osho.com


způsoby vykládání   úvod   osho zen tarot   velká arkána   malá arkána   jak hrát   zdroj inspirace   zdroj  


Zpět
validní HTML 4.O

 Hlavni    Taroty    Horoskopy    Vtipy    Kalendář    Aktuálně    Kontakt    Mapa stránek