Hlavni    Taroty    Horoskopy    Vtipy    Kalendář    Aktuálně    Kontakt    Mapa stránek  
Dobré ráno. Je Pátek 5. března 2021, Slunce vychází  6:34, zapadá 17:50 hod., měsíc  mesic  mesic
» Hlavní stránka » Kalendář » PuvodJmen

top

17.února
Svátek mají Miloslava, Gracián, Alexius (a druhové).


V občanském kalendáři má dnes svátek Miloslava. Jejím mužským protějškem je Miloslav, který má jmeniny 18. prosince. Jména Miloslav i Miloslava patří ke starým slovanským jménům a za jejich latinskou obdobu jsou považováni Mansvet, který má svátek 3. září, a Gracián. Obě jména jsou vykládána jako „slavný milostí“, „slavící milost“ nebo také „milý a klidný“.
Gracián je dnes v římském kalendáři připomínán také. Byl nejspíše rodilým Římanem a narodil se ve „Věčném městě“ někdy ve 3. století. Patřil ke starobylému rodu Graciů. Stal se knězem a v roce 249 jej poslal papež Fabián jako misionáře do Galie. Tak se dostal Gracián do Tours, kde ho lidé brzy provolali prvním zdejším biskupem. V té době však celou říší zmítala vlna křesťanského pronásledování. Když strůjce pogromů císař Decius (251) zemřel, nastal všude na krátký čas klid a mír. Biskup Gracián působil potom ve své diecézi celé půlstoletí, aby se nakonec dožil toho nejkrutějšího pronásledování křesťanů, které nastalo za císaře Diocletiana. Biskup sám měl štěstí - nezahynul rukou katů, ale tiše zesnul 18. prosince 301 v Tours. Po jeho smrti osiřel biskupský stolec na plných 36 let. Teprve v roce 337 byl zvolen zvolen Lidor, který nechal postavit budovu, jež se stala předchůdkyní dnešní katedrály v Tours. Další z biskupů, Martin, nechal do chrámu přenést ostatky sv. Graciána. Dnes patří katedrála sv. Graciána k nejznámějším stavbám celé Francie.
O dnešním církevním svátku se dá říci, že má dva názvy. Jeden zní Alexius a druhové a další - Sedm zakladatelů řádu servitů. Tento řád má svůj původ ve Florencii, kde se roku 1233 spojilo sedm stejně smýšlejících bohatých měšťanů ke společnému životu. Nejprve žili ve městě, ale později odešli na horu Senariu. Vybrali si řeholi sv. Augustina, ale určili si vlastní oděv a dali si jméno Řád služebníků Panny Marie - servitů. Neměli to však jednoduché. Řehole nejprve byla přijata, aby ji vzápětí nadřízení zakázali. Nakonec však byli serviti v roce 1304 slavnostně a definitivně přijati mezi ostatní mnišské řády. Jen jediný ze zakladatelů, Alexius Falconieri, se tohoto okamžiku dožil. Servité byli později přiřazeni k řádům žebravým. Všech sedm zakladatelů bylo společně v roce 1888 svatořečeno, jejich hroby jsou na hoře Senario. Řád je dnes rozšířen téměř po celé Evropě, v jižní Africe, Austrálii i obou Amerikách.
V keltském kalendáři stromů končí měsíc jeřábu Luis.

Převzato z: V. Rameš: Po kom se jmenujeme. Encyklopedie křestních jmen. © LIBRI, 2000, 2001.

Zpět
validní HTML 4.O

 Hlavni    Taroty    Horoskopy    Vtipy    Kalendář    Aktuálně    Kontakt    Mapa stránek