Hlavni    Taroty    Horoskopy    Vtipy    Kalendář    Aktuálně    Kontakt    Mapa stránek  
Dobrý večer. Je Pátek 3. dubna 2020, Slunce vychází  6:33, zapadá 19:35 hod., měsíc  mesic  mesic
» Hlavní stránka » Kalendář » PuvodJmen

top

16.března
Svátek mají Elena, Herbert (Heribert) Kolínský, Ámos, Julián Antiochijský, Mučedníci ze Severní Ameriky a Pavel Prosťáček.


Dnešní oslavenkyně Elena je jednou z podob jména Helena. V tomto případě se jedná o rusko-bulharskou variantu. Jméno Helena má své základy v řeckém slově heléné. Doslova to znamená „pochodeň z hořícího rákosí“. Dá se tedy přeneseně říci, že Helena je světlem v temnotách, a totéž lze přenést i na Elenu.
Herbert nebo také Heribert pochází ze staroněmeckého jména Hariberath a znamená něco jako „skvělý voják“.
Světcem dnešního dne je Herbert Kolínský, který se narodil asi roku 970 ve Wormsu. Věnoval se duchovní dráze a dosáhl biskupské hodnosti. Byl důvěrným rádcem a dvorským hodnostářem císaře Otty III., rozešel se však s jeho nástupcem Jindřichem II., dokonce si nějaký čas pobyl za mřížemi. Oba mužové se však po nějakém čase usmířili a Herbert nedlouho potom založil klášter v Deutzu. Proslul prý velkou laskavostí ke svým bližním a již za jeho života jej lidé považovali za svatého. Oficiálně si na to však musel Herbert počkat až do 17. století.
Jméno Ámos u nás nejvíce proslavil učitel národů J. A. Komenský. Je odvozeno z hebrejského slova hámós, které znamenalo „Bohem přinesený“ nebo „pomazaný“. Obojí význam svědčí o skutečnosti, že to bylo jméno skutečně vážené.
Biblický Ámos patřil k proslulým prorokům. Žil v době, kdy si lid izraelský ještě vládl sám a všem se žilo velice dobře. Doba hospodářského rozkvětu však přinesla, jak už to tak bývá, obrovský úpadek mravů, korupci a zločinnost. Ámos všechny nešvary veřejně a nevybíravě káral a prorokoval celé zemi brzkou zkázu. Skutečně, nedlouho po jeho proroctvích napadly Izrael hordy Asyřanů a jeho vize se uskutečnily v celé hrůze. A tak nešťastnému prorokovi zbyla jen víra, že se vše zase někdy v dobré obrátí. Jeho příběh není nepodobný osudu našeho věčného exulanta a skutečného vlastence Jana Amose Komenského, jehož život se také točil ve spirále víry, naděje a zmaru.
Další událostí, kterou si dnes připomínáme je tragický osud mučedníka Juliána Antiochijského, kterého protivníci křesťanů po dlouhém trápení utopili v moři.
Dalšími světci z církevního kalendáře jsou tzv. Mučedníci ze Severní Ameriky. Byli to francouzští jezuité, kteří působili v Kanadě a ve 40. letech 17. století položili životy při své misijní službě na indiánském území.
Posledním oslavencem je Pavel Prosťáček. Jméno si vysloužil díky své upřímné povaze. V šedesáti letech opustil svou ženu a vydal se na duchovní dráhu.
Dnešního dne začínaly ve starém Řecku dvoudenní slavnosti boha Dionýsa, které měly zajistit bohatou úrodu hroznů.

Převzato z: V. Rameš: Po kom se jmenujeme. Encyklopedie křestních jmen. © LIBRI, 2000, 2001.

Zpět
validní HTML 4.O

 Hlavni    Taroty    Horoskopy    Vtipy    Kalendář    Aktuálně    Kontakt    Mapa stránek